Přeskočit na obsah | Přeskočit na navigaci

Úvodní stránka » O redakčním systému Pub-Me CMS » Vlastnosti redakčního sytému Pub-Me CMS

Vlastnosti redakčního sytému Pub-Me CMS

Co vlastně umí redakční systém Pub-Me CMS v rámci základní instalace? Možná budete překvapeni, že je toho celkem dost a mnohé funkce, které jinde nabízejí za příplatek, zde máte už v základu (např. galerie, registrace návštěníků stránek a mnohé další).

Dokumenty

Dokumenty jsou základním stavebním kamenem redakčního systému Pub-Me CMS.

 • Tvorba dokumentů ze šablon (při vytváření nové položky menu nebo nového článku není potřeba vyplňovat nastavení – stačí zadat jméno a text a dokument publikovat).
 • Komplexní nastavení chování dokumentu (nastavitelné i v rámci výše zmíněných šablon). Mimo jiné můžete ovlivnit následující:
  • dát dokumentu až tři jména – například jedno kratší pro generování hezkých adres a druhé, které bude sloužit jako nadpis dokumentu. Třetí speciální jméno může být vypisováno v menu.
  • přidat k dokumentu anotaci
  • určit umístění dokumentu ve struktuře webu
  • přidat dokument do konkrétní rubriky
  • přesměrovat dokument jak v rámci webu tak na externí odkaz
  • přidávat dokument do seriálů
  • nastavit zobrazení v menu
  • uzamknout dokument, aby nemohl být editován neautorizovanými administrátory
  • nastavit aktivaci dokumentu a to i odloženě, od určitého data. Je rovněž možné dokument po uplynutí určitého data automaticky deaktivovat
  • upravit způsob zobrazení anotací, nadpisů, html formátování apod.
  • povolit nebo zakázat komentáře a nastavit formát jejich výpisu
  • zobrazovat související dokumenty
  • umožnit čtenářům hodnotit článek hlasováním
  • zobrazovat dokument v archivu článků a v mapě stránek
  • umožnit zobrazení formuláře pro zasílání odkazu na článek e-mailem
  • přidat dokumentu ikonu
  • zadat autora a spoluautory dokumentu
  • zadat speciální klíčová slova
  • umožnit omezené zobrazení dokumentů například jen registrovaným uživatelům, uživatelům se zaplaceným předplatným, nebo dokument chránit heslem a to i v kombinaci těchto možností.
  • a další…
 • Podpora WYSIWYG editace (je implementován upravený FCKeditor), tzn. že můžete používat poměrně pokročilého formátování bez nutnosti znalostí XHTML kódu a to v příjemném prostředí podobném běžnému textovému editoru.
  • editor je plně přizpůsoben spolupráci s redakčním systémem (nejedná se tedy o pouhé „zkopírování“ volně dostupného editoru do okna redakčního systému).
  • úprava textů vkládaných z aplikace MS Word na validní XHTML.
  • Možnost editace XHTML kódu.
 • Zobrazení struktury stromu dokumentů – toto zobrazení je vhodné pokud chcete mít přehled o celkové struktuře svých webových stránek
 • Zobrazení článků v rubrikách – toto zobrazení použijete, pokud chcete mít přehled o posledně přidaných dokumentech, které jsou zařazeny v rubrikách a nechcete se „prodírat“ strukturou webu.
 • Snadné vkládání obrázků, galerií, souborů ke stažení, anket…
 • Možnost automatického řazení dokumentů v jednotlivých „adresářích“ podle různých kritérií.
 • Každý dokument může být vložen do speciální XHTML šablony.
 • Dokumentům je přiřazen takzvaný alias, který se generuje na základě jména dokumentu a umožňuje tak vytváření „pěkných adres“ (např. dokument jménem Článek o redakčním systému podřazený dokumentu O systému bude mít tuto adresu /o-systemu/clanek-o-redakcnim-systmu). Při změně jména a tím pádem aliasu dokumentu se systém automaticky stará o zachování konzistence a přesměrování a to tak, aby nebyla vytvořena duplicita a tím pádem snížena váha ve vyhledávačích. Rovněž je vyřešena možná kolize se jmény adresářů, klíčovými slovy či dokumentů stejného jména.

Komentáře dokumentů

Články publikované na webu mohou návštěvníci komentovat.

 • Zobrazení všech komentářů nebo jen těch, týkajících se konkrétního dokumentu.
 • Přímý přístup ke komentářům ze stromu dokumentů.
 • Kompletní editace komentářů přímo v rámci administrace včetně přidávání nových komentářů bez nutnosti přechodu na výsledné stránky.
 • Možnost hierarchického (po vláknech) i lineárního (jeden za druhým) zobrazení stromu komentářů.
 • Automatické i manuální schvalování komentářů.
 • Možnost zakázat komentář tak, že komentář na stránkách fyzicky zůstane, ale zobrazí se místo něj varování o porušení podmínek webu.
 • Ochrana proti spamu pomocí „antispamových“ otázek. Těch je možno vytvořit neomezené množství pro každou jazykovou verzi. Existuje také volitelná možnost automatického vyplňování těchto otázek pomocí javascriptu a jejich skrytí na stránce tak, aby nerušily čtenáře.
 • Možnost blokovat přístup k formulářům (nejen těch týkajících se komentářů) konkrétním IP adresám.
 • Podpora pohodlného vkládání reakcí na již uveřejněné komentáře na stránkách tak, že se formulář přizpůsobuje konkrétní akci komentujícího čtenáře (formulář automaticky doplňuje odkaz na nadřazený komentář, přesouvá formulář tak, aby komentující viděl jak svůj text, tak ten, na který reaguje apod).

Témata, rubriky

Dokumenty na webu je možné přidávat do rubrik, které je možné dále seskupovat.

 • V systému je možno vytvořit neomezené množství rubrik, do nichž jsou dokumenty zařazeny.
 • Rubriky mohou být přidávány do skupin a to tak, že každá rubrika může být v neomezeném množství skupin rubrik.
 • Pomocí rubrik a jejich skupin je možno vytvářet speciální stránky s přehledem posledních článků týkajících se konkrétních témat.
 • Dokumenty se zobrazují také v automaticky generovaném archivu, kterým lze listovat na základě časových údajů a rovněž je možné omezit výpis archivovaných dokumentů podle rubrik či jejich skupin.
 • Archiv dokumentů je možno omezit pouze na aktuální jazykovou verzi, na ručně zadanou jazykovou verzi nebo zobrazit všechny archivované dokumenty bez ohledu na jejich jazyk.

Jazykové verze

Web vytvořený může mít neomezený počet jazykových verzí.

 • Systém podporuje neomezený počet jazykových verzí včetně exotických jazyků nepoužívajících latinku.
 • Automatický překlad systémem generovaných textů (např. Vyhledávání se v anglické verzi přeloží na Search). Texty mohou být libovolně upraveny pro potřeby konkrétní jazykové verze. „Slovníky“ mohou být libovolně rozšiřovány.
 • Komplexní nastavení jednotlivých jazykových verzi:
  • jméno stránek různé pro každou jazykovou verzi
  • klíčová slova a popis stránek specifické pro každou jazykovou verzi
  • zvláštní automaticky generované stránky (např. archiv, registrační formulář, mapa stránek, RSS agregace apod.)
  • individuálně nastavitelné kódování
  • snadná volba souborů se slovníkem pro překlad automaticky generovaných textů
 • Jednotlivé jazykové verze nemusí mít stejnou strukturu – lze tedy snadno vytvořit např. hlavní web v češtině, k němu vytvořit méně mohutnou, ale stále ještě informačně bohatou alternativu v angličtině a například v němčině, francouzštině a ruštině vytvořit pouze vizitky s odkazem na anglickou verzi.
 • Díky souborům s překlady je možno používat stejné XHTML šablony pro zobrazení stránek v různých jazykových verzích.

XHTML šablony a CMS kód

Administraci usnadňuje propracovaný systém šablon s možností přidávat speciální kód.

 • Pro výsledné generování XHTML kódu (výsledná podoba stránek) slouží XHTML šablony, ve kterých se používá speciální CMS kód, který umožňuje automatické generování požadovaného obsahu.
 • Jedná se o standardní XHTML kód (může jej tedy vytvářet běžný kodér), do nějž jsou vkládány některé speciální příkazy, které umožňují webu reagovat na pokyny systému a akce uživatele. Příkladem z praxe budiž příkaz menu, který vygeneruje menu na základě nastavení systému a proměnných, které jsou tomuto příkazu poskytnuty.
 • CMS kód podporuje podmiňovací příkazy a pamatuje na nejrůznější případy, které může autor stránek potřebovat (v současnosti více než 70 příkazů z nichž většina má široké možnosti nastavení). Protože ale těchto možností může být v praxi nekonečně mnoho, je možné CMS kód rozšiřovat – a to jak prostřednictvím jednotlivých uživatelských příkazů tak i kompletním přidáním nového add-inu (rozšíření) do administrace. Příkladem takového add-inu mohou být například ankety.
 • CMS kód nepamatuje pouze na samotné zobrazení stránek, ale počítá i exportem do statického XHTML či přenosem webu z jednoho serveru na druhý.

Správa souborů

Soubory na serveru je možné spravovat přímo z prostředí administrace.

 • Přímo v rámci administrace je možné přidávat a mazat adresáře a soubory.
 • Systém podporuje i přímou editaci některých typů souborů v rámci prostředí administrace, jako jsou například XHTML šablony.
 • Na základě uživatelských nastavení je možné přidávat soubory do následujících adresářů:
  • Soubory ke stažení (např. pdf soubory)
  • Obrázky (jak ty, které se vkládají přímo na stránku, tak ty, které jsou použity při tvorbě galerií)
  • Systémové soubory (např. XHTML šablony, uživatelské funkce CMS kódu, uživatelské slovníky pro generování výstupu).
 • Přístup k těmto funkcím závisí na nastavení uživatelských práv, tudíž by se nemělo stát, že například nějaký brigádník smaže nějaké soubory ke stažení.
 • Správce souborů umí fungovat i na serverech běžících v tzv. bezpečném módu a to pomocí ftp přístupu. Způsob, jakým budete přistupovat k souborům můžete nastavit v konfiguraci.

Zálohování a exportování webu

Stránky je možné jednoduše exportovat a zálohovat a to v několika formátech.

 • Databázi je možné zálohovat v několika formátech – lze zvolit export do PHP nebo SQL souboru, je možné zvolit export pouze obsahu webu nebo i struktury databázových tabulek, a rovněž zvolit kompresi.
 • Z webu je možné vytvořit statické XHTML stránky a použít tento export například pro vytvoření prezentačního CD. Je možné nastavit formát výstupu (jeden adresář nebo stromová struktura adresářů), export komentářů a rovněž omezit výstup podle přístupových práv k jednotlivým dokumentům.
 • Nejen vnitřní funkce systému, ale i samotný WYSIWYG editor počítá s tím, že se web může přemístit (ať už z jednoho serveru na druhý, tak například na prezentační CD) – z toho důvodu jsou při exportu brány v potaz nejen jednotlivé příkazy CMS kódu, ale systém umí rovněž pracovat s odkazy na obrázky, dokumenty atd. uvnitř jednotlivých dokumentů. Nestane se vám tak, že byste po přenesení stránek z testovacího lokálního serveru na server veřejný měli všechny odkazy na obrázky navedeny na váš server localhost, ale budou správně odkazovat například na adresu www.mojenovestranky.cz.
 • Exportované zálohy jsou vytvořeny tak, aby otázka přenosu či obnovení webu byla záležitostí několika kliknutí – php soubor lze jednoduše spustit na novém serveru, sql soubor jednoduše naimportujete např. do phpmyadminu apod.

Galerie

Fotogalerie jsou integrální součástí základní instalace.

 • Libovolný počet fotogalerií.
 • Jednoduché přidávání galerií k dokumentům formou přílohy.
 • Možnost zadávat popisky fotografií, včetně jména autora apod.
 • Možnost přidávání galerií do skupin (jedna galerie může být v libovolném množství skupin) – systém se potom stará o vytváření stránek s náhledy i o zobrazování jednotlivých obrázků zcela automaticky.
 • Volitelný způsob formátování galerie (pomocí css či tabulek)
 • Až 3 velikosti obrázků (náhled, verze pro web, originální velikost)
 • Podpora funkce LightBox včetně rozsáhlých galerií, jejichž náhledy jsou rozděleny na více stránek.
 • Tvorba galerií z adresářů (není nutné přidávat obrázky po jednom)
 • Podpora automatického vytváření náhledů a webových verzí obrázků systémem.
 • Vestavěný správce souborů – možnost nahrávat obrázky na server přímo ze systému.

Nastavení webu

Web je možno nastavovat přímo v prostředí administrace.

 • Veškeré nastavení webu se provádí přímo v administraci (s výjimkou základního nastavení přístupu k databázi a ftp, které se nastavují pomocí konfiguračního souboru).
 • Možnost dočasně vypnout stránky v případě rozsáhlejších úprav systému.
 • Podpora SEO informací včetně „hezkých adres“ pomocí mod_rewrite, klíčových slov a popisu stránek (nastavitelných pro každou jazykovou verzi zvlášť), systém se stará i o správné přesměrovávání potenciálně duplicitních adres (např. při změně adresy některého dokumentu apod.)
 • Plně konfigurovatelná chybová stránka 404 (stránka nenalezena).
 • Nastavení speciálních stránek jako je např. registrační formulář, mapa stránek, RSS agregace, vyhledávání atd. Nad těmito speciálními stránkami máte také plnou kontrolu.
 • Nastavení registrace uživatelů – možnost volby potvrzovacího e-mailu, automatické registrace i registrace schvalované administrátorem. Text uvítacího e-mailu je možné libovolně měnit.
 • Nastavení komentářů a formulářů – povolení/zakázání komentářů, formát výpisu komentářů, způsob ochrany proti spamu atd.
 • Nastavení chování galerií – možnost zapnutí automatického vytváření různých velikostí obrázků, LightBox, výchozí hodnoty galerií.
 • Nastavení velikosti souborů, které je možné nahrát na web pomocí administrace.
 • Volba způsobu přístupu k placeným dokumentům.
 • Nastavení chování formulářů zasílajících e-maily.

Administrátoři

Web může spravovat neomezený počet administrátorů s různou úrovní přístupových práv.

 • Správa webu více administrátory
 • 6 úrovní uživatelských práv („redaktor junior“ až „Bůh“), kterými se řídí přístup do různých částí systému – např. přístup k uzamčeným dokumentům, možnost vystavovat dokumenty na webu, přístup ke správci souborů atd.
 • Možnost vyplnění nadřízeného administrátora, který má právo pracovat s údaji svých podřízených.
 • Možnost deaktivace administrátora bez jeho vymazání z databáze.
 • Kontaktní informace na administrátora
 • Individuální nastavení prostředí administrace – především volba jazykové verze a použitý způsob editace dokumentů (XHTML, WYSIWYG).

Registrovaní uživatelé

Čtenáři stránek se mohou registrovat a získat přístup k speciálním částem webu.

 • Podpora registrace uživatelů (čtenářů) webu v několika úrovních (neregistrovaný až VIP uživatel).
 • Přístup k dokumentům na základě uživatelské úrovně.
 • Podpora několika způsobů registrace uživatelů – automatická, pomocí potvrzovacího e-mailu s aktivačním kódem, či manuální potvrzení administrátorem.
 • Možnost deaktivace uživatele bez nutnosti jeho vymazání z databáze.
 • Kontaktní informace o uživatelovi.
 • Informace o předplatném k placeným dokumentům (článkům).
 • Možnost přizpůsobení registračního formuláře plně požadavkům konkrétního webu.

Vybráno z referencí...

On-line demoverze

Vyzkoušejte si administraci v praxi dříve, než objednáte jakékoliv služby.

Vyzkoušet demo

Prostředí administrace

Prostředí administrace

Novinky

Pub-Me CMS 2.7.2 + rozšíření e-shopu

Přidáno: 4. 3. 2015 - S začátkem nového roku přichází i další zásadnější update redakčního systému.

Pub-Me CMS 2.6

Přidáno: 21. 1. 2014 - Redakční systém Pub-Me CMS prošel zásadním upgradem. Ostatně svět internetu se překotně vyvíjí a ani my nemůžeme sp…